Informacijske rešitve za učinkovito vodenje podjetja

Preizkusite širok nabor aplikacij, prilagojenih značilnostim Vaših poslovnih procesov in potrebam vaše dejavnosti.
Zagotavljamo vam hitro in varno nadgradnjo informacijskega sistema ter strokovno podporo pri optimizaciji poslovnih procesov.

agsdi-water-cycle

Rešitve za komunalna podjetja

Hiter in enostaven obračun komunalnih storitev

agsdi-bulb-flash

Rešitve za energetska podjetja

Masovni billing za prodajo električne energije, plina in oskrbe s toplotno energijo

Rešitve za proizvodnjo

Vodenje  proizvodnje od naročila do prodaje z naprednim materialnim načrtovanjem in upravljanjem skladišča.  Ste pripravljeni na industrijo 4.0?

E-storitve za vaše stranke

E-poslovanje s končnimi uporabniki.

Spletna trgovina.

agsdi-mobile

Mobilne aplikacije

Namenske mobilne rešitve za lažje in hitrejše delo na terenu.

7.5+ milijonov izdanih faktur letno

700+ tisoč aktivnih odjemnih mest

1000+ zadovoljnih uporabnikov

Obračunavanje storitev (Billing)

Želite skupni račun za različne storitve in energente? Z našim informacijskim sistemom je to mogoče. Sprejeli smo izzive trga in poleg obračuna osnovnih komunalnih storitev (vodarina, kanalščina, čiščenje odpadnih voda, odvoz in deponiranje odpadkov, itd.) razvili posebej prilagojene rešitve za prodajo električne energije, plina in toplote.

Finance in računovodstvo

Sklop večih programskih modulov za učinkovito podporo finančnim in računovodskim procesom v podjetju. Odlična zasnova sistema omogoča hiter dostop do vseh podatkov poslovnega okolja in enostavno izdelavo poročil kot so: bilance stanja, izkazi uspeha ter podobno.

 • Integrirano vodenje saldakontov
 • Več nivojski nadzor terjatev
 • Obračun obresti
 • Avtomatizacija procesov masovnega preknjiževanja, odpisov, popravka vrednosti, sumljivih terjatev
 • Integriran sistem pošiljanja opominov in obresti z rednimi računi
 • Avtomatsko zapiranje knjižb z bančnim izpiskom po prioritetah in nivojih
 • Elektronsko pošiljanje izvršb na COVL
 • Več dimenzijsko knjiženje
 • Stroškovno knjigovodstvo v poljubni globini

Plače in kadri

Napredno upravljanje kadrovskega področja in procesov obračuna plač ter učinkovit nadzor dostopa do osebnih podatkov o zaposlenih in njihovih delovnih razmerjih. Avtomatizirajte si zamudne procese, prihranite čas in zmanjšajte obseg vašega dela.

 • kadrovska evidenca,
 • obračun dohodkov iz delovnega razmerja in drugih prejemkov,
 • uvoz podatkov iz evidenc prisotnosti,
 • visoka stopnja varovanja in arhiviranja podatkov,
 • e-poslovanje (izvoz in uvoz datotek za banke in druge e-storitve),
 • ažurno prilagajanje zakonskim spremembam.

Planiranje materiala in proizvodnje (MRP)

Z našo rešitvijo postane priprava plana hitra in enostavna, pretočni časi v proizvodnji se skrajšajo, izkoriščenost vaših  kapacitet se zviša na najvišji možni nivo,  izboljšana je komunikacija skozi celoten proizvodni proces.

Storitvena in industrijska proizvodnja

Avtomatizacija in optimizacija proizvodnih procesov. Pametne tovarne, logistika, sledljivost, informiranost in učinkovitost.

Trgovina in prodaja

Celovite in napredne rešitve za trgovine, trgovske verige, restavracije in logistiko na vodilni svetovni platformi  ViennaAdvantage.

Prikaz in analiza podatkov v prostoru

Orodja za obogaten prikaz prostora s podatki, ki so v pomoč javnim podjetjem pri operativnem delu in pri strateških odločitvah na nivoju vodstva.  

 • Posebne rešitve za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posebne rešitve za v poročanje o oskrbi s pitno vodo in odvajanju ter čiščenju odpadne vode
 • QGIS aplikacija za analizo podatkov ter spletna aplikacija za vpoglede na terenu
 • QGIS izobraževanje

 

Poslovna analitika in poročanje 

 • Enotno podatkovno skladišče
 • Vizualizacija
 • Interaktivnost
 • Mobilnost
 • Večdimenzionalen pogled

Spletni portal za uporabnike storitev

 • Celovito e-poslovanje z vašimi strankami,
 • Portal je prilagojen najrazličnejšim dejavnostim in storitvam: komunalne storitve, elektrika, plin, ogrevanje, društva, itd.,
 • Naročanje e-storitev, vpogled v pogodbe in odjemna mesta, odprte fakture in terjatve, poročanje in pregled porabe,
 • Skrbniški vpogled v podatke poslovnih partnerjev z naprednimi poročili in nadzornimi ploščami,
 • Spletna trgovina.

ECE, energetska družba, d.o.o.

RWE Ljubljana d.o.o.

SŽ – Vleka in tehnika d.o.o.

Plinarna Maribor d.d.

Istrabenz plini d.o.o. Koper

Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l.

Elektro Gorenjska d.d.

Komunala Novo mesto d.o.o

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

JP Komunala Cerknica d.o.o.

IMP Armature, izdelava in servis industrijskih armatur, d.o.o.

Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o.

Podgorje d.o.o. Šentjernej

Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

Ponikve usluga d.o.o.

Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

Istarski vodovod d.o.o. Za proizvodnju in distribuciju vode, Buzet

EBA, agencija za elektronsko poslovanje, d.o.o., Ljubljana

Komunala Trebnje d.o.o.

Infrastruktura Bled d.o.o.

Komunala Brežice d.o.o.

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

CEROZ d.o.o. Center za ravnanje z odpadki Zasavje

INPLET pletiva d.o.o.

Javno podjetje EDŠ – Ekološka družba d.o.o. Šentjernej

KAAAP d.o.o.

Lipis d.o.o.

Visteam Črnomelj d.o.o.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Kontaktirajte nas

*

5 + 13 =

Naslov

3 Tav d.o.o.

 Podbreznik 15,

8000 Novo mesto

Podružnica Ljubljana

Letališka cesta 32,

1000 Ljubljana

 

E-pošta

info@3tav.si

Vizitka

Davčna številka: 25670344
Matična številka: 1636774
TRR: 03150-1086265342

Direktor

Dejan Meštrič

dejan.mestric@3tav.si

Prokurist

Ludvik Ilovar

ludvik.ilovar@3tav.si